Uw personeel is onmisbaar voor uw bedrijf, een bron van werkplezier maar soms ook zorgen.

U wilt dat ze hun werk zoals afgesproken uitvoeren. Op het moment dat uw medewerker vastloopt, en er geen medische oorzaak te duiden is, komen wij in beeld. 

Ons beroepsgeheim en externe positie zorgt ervoor dat elke situatie besproken kan worden. Werk of privé. Dit schept een band en opent deuren waar ze eerder gesloten bleven.

Het is onze taak om daarna samen met u en de medewerker de situatie om te buigen naar mogelijkheden. Onze professionele houding borgt tevens dat alle partijen worden aangesproken op hun gedrag en verantwoordelijkheid om de situatie te verbeteren.